รายละเอียดร้าน

ปรับปรุงล่าสุด 27/05/2565

บริษัท  เจ เค เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ควบคุมในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของไทยตั้งแต่ปี 2543 โดยเรามีศูนย์บริการหลังการขายและมุ่งเน้นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า