บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 24/06/2565
Oven Dial Thermometer วัดอุณหภูมิเตาอบ

Oven Dial Thermometer วัดอุณหภูมิเตาอบ

  •  13 กรกฎาคม 2563

การวัดอุณหภูมิเตาอบ คือการตรวจสอบการกระจายความร้อน และวัดอุณหภูมิภายในเตาอบ

เครื่องวัดอุณหภูมิเตาอบ จำเป็นยังไงสำหรับการตรวจสอบอุณหภูมิเตาอบ แน่นอนว่าก่อนจะมีการอบขนม หรืออาหาร ต้องมีการอุ่นเตาอบก่อนทุกครั้งเพื่อให้ความร้อนกระจายทั่วถึงภายในเตาอบ เตาอบเองจะมีขีดอุณหภูมิสำหรับตั้งค่าความร้อน และเพื่อการควบคุมคุณภาพการอบจึงควรใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเตาอบควบคู่กันไปเพื่อตรวจสอบความร้อนภายในเตาอบ

 

 

“เตาอบที่ใช้อยู่ มีปัญหาอบอาหารสุกไม่ทั่วถึง หรือด้านนอกไหม้ ข้างในไม่สุกบ้างหรือไม่”

การใช้เตาอบไม่ว่าจะแบบเตาอบไฟบนไฟล่าง หรือเตาอบพัดลมร้อน หากตั้งค่าอุณหภูมิเตาอบผิด หรือไม่มีการควบคุม และตรวจสอบความร้อนภายในเตาอบเลย อาจเกิดปัญหาสุกไม่ทั่วถึง บ้างชิ้นสุก บ้างชิ้นยังไม่สุก หรืออบออกมาแล้วด้านนอกไหม้แต่ข้างในไม่สุก ปัญหานี้อาจเกิดจากเตาอบที่ไม่กระจายความร้อนได้ทั่วถึง ของที่เข้าเตาอบมีขนาดไม่เท่ากัน และขาดการตรวจสอบอุณหภูมิเตาอบ

การวัดอุณหภูมิเตาอบ ช่วยให้อบอาหารสุกเท่ากันได้หรอ?

เครื่องวัดอุณหภูมิเตาอบ ไม่สามารถช่วยให้อบอาหารสุกได้ทั่วถึง แต่ใช้เพื่อตรวจสอบความร้อนภายในเตาอบ เพราะการอบให้ออกมาสุกเท่ากันจำต้องให้ความร้อน และเวลาที่เหมาะสม ดังนั้นเครื่องวัดอุณหภูมิจึงเป็นตัวช่วยในการตรวจสอบความร้อนเพื่อลดข้อผิดพลาดจากการทำงานของเตาอบ

 

 

“สาเหตุของการอบแล้วสุกไม่เท่ากันนั้น มีหลายปัจจัย เช่น เตาอบ หากเตาอบกระจายความร้อนได้ไม่ดีก็เป็นปัจจัยหนึ่ง ขนาดของแม่พิมพ์ที่ใหญ่เล็กไม่เท่ากัน และจำนวนชิ้นที่อบมีมากเกินไป”

สมมุติง่ายๆ อุณหภูมิภายในเตาอบ คือ กาน้ำต้มร้อน อุณหภูมิขนมที่จะอบ คือ น้ำเย็น ถ้านำน้ำเย็น 1 แก้วเทลงในกาต้มน้ำร้อน อุณหภูมิของน้ำภายในกาต้มน้ำร้อนลดลง และต้องใช้เวลาในการต้มใหม่กว่าจะร้อน เช่นกันกับการนำขนมเข้าเตาอบ ดังนั้นการอุ่นเตาให้ได้อุณหภูมิสูงกว่าค่าความที่ใช้ในการอบสัก 10 องศาก็เป็นเรื่องที่ดี และจะดีกว่านั้นหากใช้เครื่องวัดอุณหภูมิเตาอบควบคู่เพื่อการตรวจสอบความร้อนภายในเตาอบ