นโยบายการคืนสินค้า

  1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ เนื่องจากการคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัท เช่น บริษัทเจเคเอส ส่งของให้ท่านไม่ตรงตามใบรายการสั่งซื้อ หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้น ทางบริษัทยินดีที่จะจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องไปให้ท่านใหม่ โดยทางบริษัทป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  2. สินค้าต้องยังไม่ถูกแกะ ฉีก และไม่ได้เปิดใช้
  3. สินค้าคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกับตอนที่ท่านได้รับจากบริษัท ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาอย่างระมัดระวัง เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกส่งกลับมาถึงในสภาพปกติ ไม่ชำรุดเสียหาย

เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้: